Stichting KiK

Stichting Kunst in het Koetshuys is opgericht in 2018.
Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter René Hoijtink

Secretaris Nicol Schreur

Penningmeester Rob Eppink