Stichting KiK

Stichting Kunst in het Koetshuys is opgericht in 2018.
Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter René Hoijtink

Secretaris Peter Konings

Penningmeester Rob Eppink

Bestuursleden
Eline Krukkert, Willem te Molder, Jan Ruikers, Albert-Jan Boer, Ed de Graaf, Maarten Kooiker en Peter Konings